AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Forvaltningen av Berbylaksen - historisk

  • PDF

Utklipp hovedsaklig fra Halden Arbeiderblad. Kilde: nb.no

 

1910 Fredrikstad Tilskuer

Fritt "oversatt"

Fisket ved grensen

Siden slutten av 1860 årene har det mellom norske og svenske fiskerimyndigheter vært forhandlet om tiltak til det engang betydelige laksefiske i grensefjorden mellom Smaalenene og Bohuslen samt i den tilstøtende Enningdalselv. Men fisket er snarere i disse år gått tilbake enn frem fordi det har ikke vært det rette samhold mellom laksefiskerienes myndigheter i begge land. Nå da russisk-svensk kommisjon er funnet å bli enige om et forslag til tiltak til det tildels sterkt reduserte laksefiske i svensk finske grenseelver, bør det antagelig være mulig at kunne bli enige også om en norsk svensk konvensjon til tiltak/regler i grensefjorden med tilstøtende lokale elv. Den svensk russiske kommisjonen har foreslått å anlegge for felles regning en større lakseutklekningsanstalt, at gjeldende lover og bestemmelser blir bedre opprettholdt og at en del av laksefisket forbys under visse år. Utgiftene til lakseutklekkingen samt det økte oppsyn deles likt mellom begge land. I samme retning får det arbeides her ved sydgrensen. Mellom fellesforetagende bør det også anlegges en laksetrapp ved Solangsten (les Mjølnerød), således at laksen kan gå opp også i den øvre del av Enningdalselven samt i Bullaresjøen.

 

 

 

15 juni 1949:

 15jun49

4 mai 1950:

4mai50

27 juni 1950

27jun50

9 august 1950:

9aug50

18 august 1951:

18aug51

19 Juli 1956:

19juli56

18 juni 1957

18juni57

16 juni 1960

16juni60

16juni602

2 august 1962

2aug62

 

18 oktober 1963

18okt63

 

25 november 1963

 

25nov63

25nov6322

25nov633

 

Sist oppdatert tirsdag 26. april 2016 19:30

You are here Forvaltningen av Berbylaksen - historikk