AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Svensk omtale

  • PDF

Svensk omtale av Enningdalselva/Berbyelva

"Laxfiske i västsvenska gränstrakter"

I norra Bohuslän skiljer Idefjorden Sverige från Norge. I fjordens inre delar mynnar Enningdalsälven, eller som den också kallas- Bärby älv.

Med norska mått tillhör älven inte de viktigaste laxvattendragen även fast sportfiskets årsfångster ibland uppgår till flera hundra laxar.

Redan tidigt på våren anländer de första laxarna till västkusten från den atlantiska näringsvandring som fört dem ända bort till Grönland. I början av maj passeras Svinesund och några dagar senare sprider sig laxstimmet i Enningdalsälvens strömmar och stryk, om vattenflödet är bra.

Enningdalsälvens lax lever i ett av västkustens få helt oreglerade vattendrag och älven antas producera knappt 10 000 utvandringsfärdiga laxungar, s.k smolt varje år.

Här finns ett naturligt flöde som innebär att väderförhållanden direkt styr vattenflödet. Försommarvärme betyder en liten älv med svag laxstigning och trögt fiske, medan fallande regn ger en växande älv som lockar upp laxen från fjorden och bäddar för ett och annat napp i strömmen.

I älven är laxfiske tillåtet från 16/5 - 15/8.

Älven kommer från Bullaresjöarna. De är två och de förbinds av Långvallsälven. Där förekommer ibland laxlek i höstrusket. Laxen i vattendraget kan dock komma ända upp till Sundshult i Kynne älv, där vattenfallet sätter stopp för laxens vidare vandring. Svenska myndigheter har under senare år bl. a kalkat Kynne älv för att ge laxen en bra miljö samt gjort en del laxutsättningar i de övre delarna.

Under senare år har en del lax fångats av sportfiskare som fiskat i Bullaresjöarna.

Vid det svenska gränssamhället Vassbotten, beläget vid riksväg 165, ringlar Enningdalsälven in på norskt territorium i Östfold fylke. Det betyder bl. a. att det krävs en s k fisketryggd - en allmän fiskevårdsavgift - för att få tillstånd att köpa fiskekort för laxfiske. Tryggda köps på norska postkontor.

Någon mil från gränsen ligger samhället Svingen, som inte är stort. När man kommit dit, är man redan på väg därifrån, såvida man inte stannar till vid campingen, som ligger strax efter bron vid svängen i Svingen. Här erbjuds övernattning i klassiska norska hytter för några hundralappar samt fiskemöjligheter på en kortare strömsträcka vid samhället. Då försommaren är blöt kan denna ström, kantprydd med gula frodiga kabblekor, vara ett givande fiskeställe.

Om vi lämnar Svingen och fortsätter vägen mot Halden cirka fem km, finns en avfartsväg mot Strömstad, som efter klättringen ner från berget passerar över älven. Här ligger Bärby gård och det fiske som gjort älven vida känd hos en liten grupp västsvenska laxfiskare.

När man kört över bron ligger direkt till höger en ombyggd rödmålad ladugård, vilken arrenderas av Haldens Arbeiders Jeger- og Fiskeriforening, som sköter om fisket och fiskevården i älvens nedre delar och säljer fiskekort till sträckan via Gilstedt Sport i Halden.

I detta område söker sig älven fram efter dalgångens furubeklädda stränder och bildar omväxlande forspartier, lugnare strömmar, stora sel och mindre sjöar på vägen mot fjorden.

Här nere är tiden fram till midsommar intensiv och nystigna laxar plaskar ofta tungt och lockande på lugnvattnen, medan sportfiskarne tålmodigt prövar de tillåtna metoderna flug-, mask- eller spinnfiske.

Och förr eller senare är han där, storlaxen...

Det förekommer också ett mindre omfattande laxfiske i Enningdalsälvens svenska delar Långvallsälven och Kynne älv."

Hentet fra: http://www.sportfiskarna-gbg.o.se/lax/laxtips.htm  (Denne linken er "død" nå)

 

 

You are here Svensk omtale