AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fangstbørs Tista 2015

  • PDF


FANGSTSTATISTIKK FOR TISTA 2015  -  OPPDATERT 5/9 - 2015

Har du fått laks i tista? Send en mail med info/bilde til MMSblogg

NR DATO NAVN ART VEKT   LENGDE  REDSKAP  C/R  
                 
 27  10/9 Odd Kurt Bremnes  Laks   ca 5   sluk    Fosseløkka 
26  10/9  Odd Kurt Bremnes  Brunørret  ca 3    sluk   X  Fosseløkka
25 5/9 Ekrem Potorqoj Laks ca 10 ca 100 spinner X Porsnes 
24 4/9 Ekrem Potorqoj Laks ca 4,5 ca 76 spinner X Porsnes 
23 4/9 Geir Jensen Laks 3,3 72 sluk    Fosseløkka
22 4/9 Terje Amundsen  Laks  ca 3     sluk  X  Porsnes
21  2/9 Terje Amundsen   Laks 7,7  84  sluk     Porsnes
20 1/9  Ekrem Potorqoj   Laks 91  sluk    Porsnes 
19 31/7  Rune  Prøitz Laks  7,5 93  sluk    Porsnes 
18 30/7  Tommy Gundersen   Laks  ca 4,5    sluk  X Porsnes 
17  28/7  Terje Amundsen  Laks  ca 3,5    mark   X Porsnes 
16 27/7  Ekrem Potorqoj Laks   ca 4,5    spinner   X Porsnes 
15  27/7  Terje Amundsen   Laks  4,7 76   spinner   Porsnes 
14 17/7  Tommy Gundersen  Laks  ca 6    sluk   X  Porsnes
13 15/7 Terje Amundsen Laks   ca 7   spinner  Porsnes 
12 5/7  Tommy Gundersen    Laks ca 4,5    sluk   X  Porrsnes
11 2/7  Ekrem Potorqoj  Laks    7,4  93 sluk     Porsnes
10 1/7  Rune Prøitz   Laks 6,5   83 spinner    Porsnes 
9 25/6  Terje Amundsen  Laks  5,7  81  sluk     Porsnes
 8 23/6  Ekrem Potorqoj  Laks  7,3   88  sluk   Porsnes 
7 23/6 Richard Wilhelmsen  sø 1,5 54  sluk   Porsnes 
6 23/6 Geir Jensen   3,7 68 sluk    Porsnes 
5 22/6 Richard Wilhelmsen Laks  6,0 86 sluk     Porsnes
4 22/6 Ekrem Potorqoi   Laks 11,2 101 sluk    Porsnes 
3 22/6 Terje Amundsen   sø 3,2  63 sluk   Porsnes 
2 22/6 Sverre Berger Laks   ca 9 95 sluk  X Porsnes 
1  22/6 Svere Berger Laks  ca 7 88 sluk  X Porsnes 

Sist oppdatert lørdag 25. juni 2016 03:37

You are here Laksebørs 2015