AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

  • PDF

1   2   3   6   rolfmini

Enningdalselva (Berbyelva) er navnet på den 13 km lange elvestrekningen mellom sjøen Bullaren i Sverige og Iddefjorden i Halden kommune. For fiskeinteresserte er Enningdalselva kjent som en storlakselv, med rekordlaks på 17,7 kg og med gjennomsnittsvekt på 4,5 kg. Elva åpner fisket den 23. mai og fisket avsluttes f.o.m 2021 15 Juli. AJFF Halden forvalter elva. Det har de gjort siden 1986.

Reforhandling av iddefjordskonvensjonen medførte at nye regler gjelder f.o.m 2010. Sportsfisket i elva har blitt avkortet med en uke og starter nå 23 mai (16 mai før). Garnfisket i Iddefjorden er f.o.m 2021 og 5 år fremover forbudt på norsk side i forbindelse med myndighetenes vern av sårbar stamme.


Interregprosjektet for Enningdalsvassdraget, som er et samarbeidsprosjekt mellom norske og svenske myndigheter, har utgitt en "Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens avrinningsområde"

Den kan du lese her:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3ed122/1540209440677/2012-54.pdf 

 

177

Berbylaks 17 web 4903795a

143

145

You are here Berbyelva