AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fiske og kultivering

  • PDF

AJFF driver i dag en utstrakt kultiverings virksomhet i innsjøer og tjern innenfor Haldens kommunegrenser.

I disse dager disponerer foreningen ca. 29 vann. Vi driver også eget klekkeri for ørret og laks.

image001
Alt arbeide i foreningen foregår av ildsjeler på dugnad. Her fra utsetting av ørret i Enningdalen


Klekkeriutvalget har oppgaven med å overvåke og kultivere vann som foreningen disponerer. Det er for tiden 29 stk vann fordelt på tre områder. Områdene er Signebøfjellet, Berbyfjellet, og Ankerfjella. Disse vanna blir kalket og det foretas jevnlig utsettinger av ørret fra eget klekkeri. Fiskekort blir solgt hos lokale butikker i Halden. Disse er : Billington Jernvareforetning, Gilstedt Jakt Fiske & Friluftsliv AS og Bøkevangen. Det selges sesongkort og ukeskort.  Pris: Se her

Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra deg som fisker i disse vanna. Har du meninger om f.eks fiskebestand eller ting som burde vært tilrettelagt. Send gjerne en e-post til oss. Send til roaga@online.no


Historie


AJFF bygde opp sitt første klekkeri for ørret i 1939, dette skjedde året etter at foreningen ble stiftet. Siden vi hadde og fortsatt har flere gode sjøørret bekker med tilknytning til Iddefjorden (som ligger under Svinesund broen). Ble det i de første årene benyttet sjøørret som stamfisk til klekkeriet.  Etter hvert gikk man over til  ørret i fra innsjøene. Vanna i våre områder som ligger helt inn i mot svenskegrensen er sterkt preget av forsuring, inntill vi startet med kalking tidlig på syttitallet. Da var blant annet ørreten i ferd med å forsvinne på grunn av den sure nedbøren. Våre vann ligger i kalkfattige områder og da den sure nedbøren begynte sitt inntog over marka fikk  de forsurings følsomme fiskeartene en hard knekk.  Frem til 1980 tallet ble kalken kjøpt inn av egne midler og dugnadsgjengen benyttet akebrett for å få med seg kalken inn til vanna og som igjen ble spredd manuelt ut på ut isen.
 

I 1984 kjøpte vi snøscooter for utkjøringen av kalk. Dette fungerte i noen år, men så kom det milde vintrer som satte stopper for dette arbeidet. Rundt 1990 fikk vi  økte bevillinger til kalking. Takk og pris for med milde vintrer og økte kalk mengder blir kalktransporten nå utført av profesjonelle entreprenører med tankbiler, båt og helikopter. De utfører et meget effektivt arbeide som gir resultat i form av bra vannkvalitet for fisken. I kombinasjon med ørretutsettingene vi gjør fra eget klekkeri har vi i dag mange fine fiskevann med fangster av ørret på opp i mot 2 kg.

image003

Kalking foregår for det meste med helikopter.

Nytt klekkeri

I 1998 sto vårt topp moderne klekkeri ferdig. Vi la ned klekkeriet i våre gamle lokaler på Ankers, som ligger ved Tista.  I dag holder vi til i vannrenseribygget til Norske skog, Saugbrugs. Dette ligger i Tistedal  2 -3  km fra Halden sentrum. Vannkilden vår er Femsjøen. Både ørret og laks blir klekket og vi kan levere fisk til vann som har avrenning til Haldenvassdraget og Enningdalvassdraget med Enningdalselva . På folkemunne også kalt Berbyelva.

image004

Men først må fiskeforvalter hos Fylkesmannen, Østfold godkjenne alle utsettinger som foretas. Klekkeriet er underlagt strenge regler til hygiene og følges opp med kontroller av veterinær myndighetene.

image005

Det gir en god følelse å kunne være med på å bringe liv tilbake til vann ødelagt av tiår med sur nedbør.  

Sist oppdatert onsdag 17. februar 2016 01:24

You are here Fiske Kultivering