AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Tilbake i havet...

  • PDF

fisk_i_solberg

(klikk bilde = stort)

Etter nesten 2 hektiske mnd. har sjøørreten trukket seg tilbake fra barndomsbekkene og årets gytelek. Bekkeutvalget prøver seg på en liten rapport, med status og inntrykk fra årets gyting i Haldens sjøørretbekker.

Bergsiden

Hjelmungenbekken hadde den tidligste oppgangen av bekkene i Halden. Tidlig i Oktober, når regnet kom, kunne man skue de første fiskene i syverstadløpet som er en del av hjelmungenbekken. Allerede ved den første oppgangen ble det observert mange fisker over det nye gytestrekket som bekkeutvalget hadde restaurert i løpet av tidlig høst 2010. Dette ble bare bedre og bedre utover, og med litt hjelp fra moder natur, vil nok dette bli ett viktig bidrag til dette produktive løpet. Det ser ut til at hjelmungenbekken har en sterk og solid stamme med sjøørret. I tilegg til hovedløpet, så virker det som alle sideløp produserer brukbart med sjøørretyngel. For andre året på rad, ble det observert sjøørret helt oppe ved Mo i hovedløpet. Dette er ett stykke over fossen i løpet og her fins det mange gode gyteplasser for fisken. Selv om fisken ved rett vannstand tar seg opp denne fossen, så vil det helt klart hjelpe veldig for oppgangen om noen forbedringer blir gjort her. Etter nok ett år med solid oppgang og visuelt bra med yngel, styrker bare hjelmungenbekken sin posisjon som en av Østfolds mest produktive sjøørretbekker.


Svalerødbekken hadde forholdsvis sen oppgang, men fisken viste seg til slutt. Bekkeutvalget var på gang for å gjøre noen forbedringer i dette løpet, men dette stoppet opp da vi ikke klarte å innhentet nødvendig godkjenninger fra alle parter. På tross av dette virker svalerødstammen og være sterk og solid, med god produksjon av sjøørretyngel.


Unnebergbekken er det ikke så mye å melde om, da vi sitter med lite info.


Iddesiden

Risumløpet, voll, klepper og vevlen. Dette må ha vært noe av den bedre oppgangen i iddebekkene de senere år. Store oppgangshindre ble fjernet i siste liten, noen av disse kunne virkelig ha ødelagt mye av gyteleken. Nå er det helt sikkert mange grunner til den gode oppgangen, men mye fisk viste seg i alle løpene som hører med i iddebekkene. I vevlen ble det observert fisker mye lengre opp enn de senere år, så det må sies at jobben med å bedre oppgangen i dette løpet har gitt gode resultater. Dette dro også med seg en solid oppgang i solbergløpet hvor det ble observert kilos fisker helt oppe ved solberg gård som nesten er så langt fisken kan vandre. I 2009 ble det sett minimalt med fisk oppover i disse 2 løpene. Fra årets observasjoner å dømme, tyder mye på at vi snart har produksjon helt i toppklassenSmiler I risumløpet tok det for andre året på rad helt av. Det er virkelig speielt å se den responsen fisken gir på tiltaka som har blitt gjort, og med den store pågangen og fortsatt kontroll på vannkvalitet, så skal det bli spennende å se hvor dette fører ann i fremtiden. På tross av problemer med erosjon over nye gytestrekker i voll, så ble det med riktig strømsetting og hjelp fra grunneier ganske bra til slutt. Oppgangen i voll har vært jevnt god, og mange store fisker tok i bruk de nye gyteplassene, noe som en ivrig grunneier satt stor pris påSmiler Med tanke på de dårlige forholdene fisken har hatt, vil dette utvilsomt gi resultater, og det blir spennende å se utviklingen når våren er her. Oppgangen var også solid i klepperbekken. Periodevis var det mye sjøørret over enkelte strekker, og noen virkelig store fisker viste seg. Selv på mindre kjente plasser viste det seg stadig gytemodne sjøørreter, noe som kansje kan tyde på oppgangsproblemer de senere år. Ut i fra årets oppgang og det man kan se visuelt, så bekrefter iddebekkene sin posisjon som Østfolds mest produktive sjøørretbekker.


Fagerhotbekken hadde ett år på det jevne. Dette er en virkelig flott bekk, og det virker som stammen er solid og stabil. Det ble gjort noen tiltak i denne bekken, noe som kunne virke positivt for årets gytelek. Med en liten innsats her i fremtiden, så er det mye som tyder på en positiv fremtid for denne bekken.


Skottene hadde en markant oppgangsbedring i forhold til 2009. Skottene har sine begrensinger p.g.a. sin lengde, men med tanke på de flotte gyteforholdene denne bekken nå har fått og med tanke på obsersjoner som i år viste gyting lengre opp en før, skal det bli spennende å følge utviklingen.


I folkå er det ikke så mye å melde om, da vi sitter med lite info. 


Ørbekken virker å ha hatt en oppgang på det jevne.


Til slutt tar vi med en hyggelig melding fra Fiskeutvalget i Moss og Omegn JFF som nå er de første i Østfold til å sette opp informajsonsskilt laget etter retningslinjer fra fylkesmann. Bekkeutvalget i Halden fikk laget disse skiltene og ga 2 av disse til fiskeutvalget i Moss. Det er gledelig å se at interessen for kultivering i Østfold er økende, og litt samarbeid på tvers av bygrenser vil utvilsomt gynne sjøørreten langs ØstfoldkystenSmiler 

Tusen takk for hjelpen og samarbeidet i denne runden.
Legger ved et bilde med to fornøyde fiskere med vel utført arbeid…:-)

Beste hilsen

Fiskeutvalget i Moss og Omegn JFF

moss

{jcomments on} 

 


 

 


Sist oppdatert tirsdag 30. november 2010 09:49

You are here Fiske Bekker Tilbake i havet...