AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Bekkeutvalget

Grusen på plass i syverstadløpet og Vollløpet i Iddebekkene

  • PDF

DSC_0023

{jcomments on}Bekkeutvalget hadde i går den 15/3 sin første dugnad for året. Fra tidligere hadde Roger Høvik fraktet ca. 30 t med gytegrus fra Langebrekke grustak til lagringsplassene på Bergsiden og Iddesiden. Ved gårsdagens dugnad ble halvparten av denne grusen plassert ut på strategiske plasser i syverstadløpet.

Sist oppdatert tirsdag 06. april 2010 12:08

Les mer …

Sjøørret

  • PDF

sjoorret3

Sjøørret (Salmo trutta trutta) er en underart av ørret (Salmo trutta). Sjøørreten er anadrom, det vil si at den foretar næringsvandring ut i havet og vandrer tilbake til ferskvann for å gyte. For å kunne vandre fra ferskvann til saltvann må fisken gjennom en smoltifiseringsprosess. For ikke å dø av uttørking på grunn av osmose mens sjøørreten er i sjøen må den drikke saltvann og samtidig skille ut salter gjennom gjellene for å opprettholde saltbalansen i kroppen. Avkom av sjøørret er i utgangspunktet ikke anadrom og kan gjennomføre hele livssyklusen i ferskvann. Årsaken til at enkelte individer smoltifiserer seg for utvandring i sjøen kjenner ingen med sikkerhet, men den mest nærliggende teorien er at det er fisk med høyt stoffskifte som går igjennom denne prosessen.

I Norge lever sjøørreten mer eller mindre tallrik langs hele kyststripen. Sjøørreten kan bli over 13 kg (gjeldende norgesrekord er 13,2 kg) og over 1 meter lang. Den blir gytemoden etter 5-7 år. Under gytevandringen går den opp i ferskvann og vassdrag på lik linje med laksen. Sjøørreten kan like gjerne danne gytepar med ferskvanns-ørret som med annen sjøørret.

Sist oppdatert tirsdag 06. april 2010 13:02

Nyheter fra Bekkeutvalget

  • PDF
bekkeutvalgets_nyhetsside
forsiden_bekkeutvalgetajff

10.02.2010

Bekkeutvalget har mottatt svar på sin søknad til fylket ved fiskeriforvalter Leif R. karlsen. I ett brev til leder i utvalget svarer fiskeriforvalteren på alle de 7 punktene søknaden inneholdt. Kopi av svarbrevet er også sendt leder i Ajff Steinar Torp. Bekkeutvalget fikk godkjenning for 6 av 7 punkter, noe vi sier oss meget godt fornøyd med. Nå kan jobben med å hente grus og plassere denne strategisk riktig begynne, og vi håper at dette er gjort i løpet av Februar, begynnelsen av Mars.

 

 

20.01.2010

Bekkeutvalget møtes ved klubbhuset på Refne og avholder sitt årsmøte. Desverre forhindres ny leder Lars Nilsen å komme pga. sykdom, noe som flere ble forhindret av, men 5 stk. av oss diskuterer litt fra 2009, og det nye året 2010. Magne Helander i Murpartnern skal sponse Bekkeutvalget med 10000,- i 2010, noe som gjør oss i stand til å bestille grus på lik linje som fjoråret. Vi går en spennende tid i møte, det blir nok mange gla sjøørreter i år å...Smiler

Sist oppdatert onsdag 10. februar 2010 19:19

Dugnader

  • PDF
bekkeutvalgets_dugnadsside
forsiden_bekkeutvalgetajff

Alt arbeide i en forening baseres på innsats fra ildsjeler. Dugnader i regi av bekkeutvalget utføres av medlemmer av utvalget + andre intreserte fra Ajff og omegn. Hele grunnlaget for all denne jobben er å hjelpe naturen og fisken på rett vei etter år med forurensing som vi "alle" har vært en del av.  

Det blir nye prosjekter å følge eller bli med på i løpet av 2010

 

Se fra tidligere prosjekter og andre relevante ting i filarkivet vårt:

bekkeutvalgets_filarkiv link_dugnad2009 risumlpet_2009

 bekken_er_livsnerven_i_landskaper_dugnadssiden_bildebekken_er_livsnerven_i_landskaper_dugnadssiden
larsandreas_pdugnad
coperight_bekkeutvalget2009

Sist oppdatert tirsdag 09. februar 2010 19:35

Bekkeutvalget

  • PDF

Velkommen til

bekkeutvalget_logo

Informasjon om oss:

Bekkeutvalget er ett utvalg i AJFF HALDEN som i hovedsak jobber med å bedre forholdene for Sjøørret og Ørret i bekkesystemene i Halden Kommune. Om høsten, når løv og regn faller ned, kommer Sjøørreten tilbake til sine barndomsbekker for å gyte og ett fantastisk skuspill finner sted. Hannfisken går gjerne først opp til bekkens gyteomeråder, og stopper der strømm og bunnforhold er riktig. Her finner man grus/stein og lite slam, sand og lere. Når hofisken har funnet sin plass, starter arbeidet med å grave gropa som rogn skal ligge i. Hofisken vrir seg og slår med halen, på denne måten blir bunn renset og til slutt når fisken er fornøyd og forholdene er akkurat de rette, stiller fiskene seg side om side og skjelvende legger hofisken rogn som hannfisken slipper sin sky av melk over. Denne leken er en forutsetning for Sjøørretstammen i fremtiden. Sjøørretbekkene i Halden bærer preg av forurensingen opp gjennom tidens tann. Tidligere gode gyteplasser har slammet igjen, og fiskens lek ebber ut med dårlig reproduksjon som resultat. Dessuten fins det ofte mange oppgangshindre da vedlikeholdet er fraværende. Bekkeutvalget har tradisjoner tilbake i tid, og ildsjeler i Ajff har i mange år gjort en innsats for Sjøørreten. I 2009 ble det gjort mer for Sjøørreten enn noen gang tidligere. Flere bekkeløp ble restaurert i samarbeid med Grunneiere, og resultatene var formidable. Dette bør bidra til en bedre reproduksjon, og det blir spennende å følge utviklingen når tiden nærmer seg for klekking av tusenvis av yngel rundt om. Vi er i dag en munter og sosial gjeng på 10-15 personer, og det er plass til mange flerSmiler Dette er utrolig givende, og mange tenker ganske annerledes etter å ha jobbet nært store fisker i små bekkeløp. I 2009 ble det sett Sjøørret på opp i mot 5 kg i ett av løpene, og større fins!!!

Uansett hvor mye du kan bidra er du velkommen til oss i Bekkeutvalget.

Skriv til oss HER. Så tar vi kontakt, eller ring Leder Lars Nilsen på:

Tlf. 91633316


Nrk.ostfold


bildeserie_infosideSist oppdatert søndag 17. januar 2010 20:08

You are here Fiske Bekker