AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Lars&Lars kommer 30.mars!

  • PDF
Vi har nå fått bekreftet at Lars&Lars kommer til AJFFs lokaler den 30.mars. Lars Lenth er kjent fra filmene "Bård og Lars på fisketur" og Tørrfluelandet filmene m.m. Lars Nilssen er mannen bak kamera. Se www.larsoglars.no deres blogg om bælfeite fisker og andre sprell!
Vi tar forbehold om at lokalet kan bli fullt så være tidlig ute ;)
Inngang:
Medlemmer AJFF:GRATIS! (Husk medlemskort)
Ikke-medlemmer: 100,-

Les mer …

Vellykket Femsjø-/Fylkesmesterskap

  • PDF

Lørdag 19.februar arrangerte fiskeutvalget i samarbeid med huskomiteen det årlige Femsjømesterskapet i Isfiske, som i år også var fylkesmesterskap.

img_0379

Link til artikkel i Halden Arbeiderblad

Vedlegg:
Last ned denne filen (resultater FM:FM.pdf)resultater FM:FM.pdf[Resultatliste PDF]43 Kb
Last ned denne filen (resultater Fm:fm.xls)resultater Fm:fm.xls[Resultater excel]39 Kb

Les mer …

Dugnad i Tista

  • PDF

kjellroger2

Til søndag 30/1 kl 11:00 trenger vi mannskap til å se etter fisk og yngel som blir "låst" inne i dammer, da Skonningsfossdammen må tømmes pga reperasjon av damlukene.

Greit å ha med vadestøvler/bukse og håv. Ta gjerne med flere kjente.

Møt opp ved Kraftstasjonen (bildet). Ring/sms gjerne en beskjed at du kommer på mobilnr: 41550712

Hilsen

Kjell Roger Engh{jcomments on}

Sist oppdatert onsdag 26. januar 2011 12:31

Slipp ut stor hunnlaks ifølge rapport av Erik Degerman

  • PDF

endre_6kg_cr

Fersk rapport fra Svenske Fiskeriverket som handler om hvilke effekter innføring av en makslengde på hunnlaks skulle få på fiskeproduksjonen i svenske vestkystelver.

Vedlegg:
Last ned denne filen (maximimaatt_på_vastkustlax.pdf)maximimaatt_på_vastkustlax.pdf[ ]256 Kb

Les mer …

Interregprosjektet støtter C&R

  • PDF

endre_6kg_cr

Interregprosjektet for Enningdalsvassdraget "..stödjer att man återutsätter stora laxhonor i Enningdalsälven - det finns mycket forskning som visar att stora laxhonor är mycket värdefulla."

Slik setter du laksen sikkert tilbake:

Les mer …

Biotopkartlegging av Enningdalsvassdraget

  • PDF

engane

Biotopkartlegging av vassdrag i Enningdalselvens avrenningsområde.

En beskrivelse av vannbiotopene, grad av rensing, vandringshinder og nærmiljøene i biotopkartlagte vassdrag i Enningdalselvens avrenningsområde.

2 filer -> Rapporten + detaljerte kartbilag over alle vassdragene som er undersøkt.

Her er filene

Interregprosjektet for Enningdalsvassdraget{jcomments on}

Sist oppdatert torsdag 13. januar 2011 12:55

Aktuelt om Tista

  • PDF
tista10_2
Dette har vi gjort i 2010:

Lilleelva:
Sen vår og svært kald vinter gjorde at vi kom litt sent i gang med arbeidet i Lilleelva. Flommene i nov/des. 09 og i mars/april har gravet ut elveløpet mye dypere ved både laksekulpen og smoltkulpen, noe som er veldig bra for elva.
27. april spylte/rengjorde NSS sitt vannrenseri som sendt ut en mengde groms til Lilleelva. Da vannføringen måtte gjøres minimal pga rengjøringen, ble Lilleelva hardt rammet av det ekstremt skitne vannet som strømmet ut fra vannrenseriet. Lilleelva så ut som en kloakksti etter det verste støtet. Hele bunnen var belagt med søle og de irrgrønne påvekstalgene var blitt brune og svært skitne. Dette kan ha katastrofale følger dersom vi i fremtiden har mye yngel og smolt i Lilleelva! Påvekstalgene huser svært mye mat for yngel og smolt.

Sist oppdatert fredag 07. januar 2011 11:12

Les mer …

Tista (Halden) før i tiden..

  • PDF

tista_1799

Tista år 1799.. var en meget god lakseelv da. Det går an å få et tilnærmet likt habitat igjen, men det vil koste noen kroner og stor velvilje fra Norske skog og Halden kommune. (klikk=større)

Sist oppdatert onsdag 22. desember 2010 18:29

Les mer …

Fantastiske laksefiskeri

  • PDF
Skjern Å's udvikling fra udretningen til det fantastiske laksefiskeri i kølvandet på det succesrige naturrestaureringsprojekt. Sportsfiskere fra hele verden strømmer idag til, og de lokale bønder, som har været medspillere hele vejen, sætter ord på udviklingen.

Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 11:09

Flere artikler …

You are here Fiske